Tegnestuen Planter og Rum

UDGIVELSER

’14 byhaver’, Gårdanlæg i byfornyelsen, en eksempelsamling. Boligministeriet, Bygge- og Boligstyrelsen, sm.m. Karen Atwell og Jens Schjerup Hansen. 1996.

’15 friarealer’, Friarealrenovering i etageboligområder, en eksempelsamling. Bolig- og Byministeriet, sm.m. Karen Atwell, Jens Schjerup Hansen og Elisabeth Sonne Olsen. 1998.

’Stauder på kirkegårde’, Forskningscentret for Skov & Landskab, 2003. Rapporten er kun udgivet som internet-rapport og kan downloades fra forskningscentrets hjemmeside på følgende adresse (87 sider):
http://curis.ku.dk/portal-life/files/20645806/stauder_paa_kirkegaarde.pdf

’Fæstningsringen – Pleje- og udviklingsplan for de kommunale parker i Fæstningsringen’, Vej & Park, Københavns Kommune, sm.m. arbejdsgruppe fra Vej & Park. 2002.

ARTIKLER

Jeg har skrevet en del artikler i mange forskellige tidsskrifter og blade.

Artikler om bunddækkende stauder:

’Kirkegården’, nov.1998, maj 2003 og okt. 2004
’Landsbygraveren’, nov. 1998, maj 2003 og dec. 2004
’Menighedsrådenes blad’, feb.1999 og maj 2003
’Grønt Miljø’, maj 2003
’Landskab’, august 2003
’Praktisk Økologi’, december 2004, om vintergrønne stauder

’Fritidsmarkedet’ (landsdækkende gratisavis til landbrug og udvalgte grønne erhverv) fra
2007-2009 skrev jeg en månedlig klumme om årstidsrelevante emner i haven.

Eksempel på artikel her

Planter og Rum
Katrine Thuesen Landskabsarkitekt