Tegnestuen Planter og Rum

UDDANNELSE og BAGGRUND

1977 Gartner
1988 Landskabsarkitekt, uddannet på Arkitektskolen i København
Ansættelser hos Landskabsarkitektfirma Klint og Lund-Sørensen – Ballerup Kommune – Statens Byggeforskningsinstitut SBI – Landbohøjskolen KVL Sektion for Landskab, undervisning – Forskningscenter og Skov & Landskab
Jeg startede firmaet Planter og Rum i 1993 –  og fra 1999 på fuldtid.
Tegnestuen er et enkelt-kvinde-firma.
Medlem af bestyrelsen i Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse fra 2003-2005

Planter og Rum
Katrine Thuesen Landskabsarkitekt
egn