Tegnestuen Planter og Rum

ARBEJDSGANG

Arbejdet med en opgave kan omfatte alle faser fra ide til virkelighed eller kun fx en ideskitse, som du selv arbejder videre med.

Alle faser i en opgave omfatter:

Registrering:
Først er det vigtigt at få en indgående snak om ønsker og drømme. Hvilket grundmateriale har vi at gå ud fra? Hvad er der på stedet af kvaliteter i form af terræn, buske, træer, stauder m.v., som kan bruges i den nye plan, og hvad foreligger der af tegningsmateriale? Skal det suppleres med opmålinger, er det noget jeg skal gøre, kan du selv gøre det, eller er det så omfattende, at der skal en landinspektør på?

Program:
Sammen bliver vi enige om, hvad opgaven går ud på og hvad den omfatter.

Skitsefase:
Jeg skitserer et forslag med et økonomisk overslag, hvor der er taget højde for den relevante pasning.
Jeg indarbejder eventuelle ændringer.

Udbuds- og licitationsfase:
Jeg udarbejder projektmateriale, tegninger og beskrivelse (udbudsmateriale)
Jeg henter priser hjem fra gartnere, tømrere og andre entreprenører og vi finder sammen det bedste tilbud.

Anlægsfase:
Jeg fører tilsyn med anlægsarbejdet, der afsluttes med en afleveringsforretning.

Efterfølgende pasning:
Jeg udarbejder en plejeplan for gartnerarbejdet, der følges af anlægsgartneren i garantiåret.

Planter og Rum
Katrine Thuesen Landskabsarkitekt