Kringelstien i Vestskoven.

I Kulturbyåret 1996 projekterede jeg i samarbejde med skovfogeden i Vestskoven en ny sti, der fik et forløb helt anderledes end de traditionelle skovstier. Hoved-ideen udsprang af min afgangsopgave fra Arkitektskolen, som hed ’Cykelsti i Vestskoven’.
 Kringelstien kom til at bugte sig ind gennem de dengang 30-årige træplantninger. De fleste træer står på række og i monokulturer. Ved at bevæge sig ind i skoven i stedet for på kanten af den, får den besøgende en ganske anden og mere intens skovoplevelse.

Kringelstien er en 7 km lang gang- og cykelsti – handikapvenlig – i det vestlige område af Vestskoven.
 
Gudernes sti – aktivitetssti på kanten af Amager Fælled

Ideen med projektet er at placere en sti mellem Islands Brygge Skole og de fire fritidsinstitutioner Thorshave, Krudtuglen, Bryggehuset og Bryggen. Stien har til formål at byde på et motorik- og bevægelsestilbud til børnene i området.
Placeringen er i den nordvestlige del af Amager Fælled i området mellem Ballonparken og haveforeningen Faste Batteri samt området umiddelbart syd herfor.
Stiens længde er ca. 1 km og der er projekteret 12 fysiske aktiviteter undervejs. Afstanden mellem aktiviteterne er ca. 75 m, der gør at man ikke kan se frem til den næste post.

De forskellige aktiviteter er opkaldt efter de gamle nordiske guder, og givet et tema, der refererer til den aktuelle guds funktion. Ved at  referere til den nordiske mytologi, indlægges en historie i selve forløbet.
Medarbejder på projektet: Lars Poulsen
"Frigg" - en labyrint "Loke" - at kravle over "Tyr" - jorden brænder
Planter og Rum
Katrine Thuesen Landskabsarkitekt