Med de klimaforandringer vi oplever, kan vi forvente mere regnvejr og i større mængder end tidligere. Større mængder vand kan ikke kun bortledes gennem det eksisterende kloaksystem, men må afledes lokalt, kaldet Lokal Afledning af Regnvand (LAR). Med det menes, at regnvandet nedsiver i jorden tæt på, hvor det falder eller at regnvandet forsinkes før det ledes bort i kloaksystemet. Det kan fx være på et grønt tag, der optager op mod halvdelen af vandet fra ’den første byge’, det kan være en semipermeabel belægning, der tillader vandet at nedsive mellem fliserne fx, eller det kan være et regnvandsbed.

Et regnvandsbed er et forsænket område på grunden, hvor vand fra belægningsareal eller tagflader kan samle sig og langsomt sive ned i jorden. Dette kan selvfølgelig arrangeres på 1000 måder. Det, der primært skal være på plads, er den tekniske del – altså afstand fra bygning, bestemmelse af jordtype, størrelse og dybde på bedet og hvilke planter, der forventes at kunne gro her. Dernæst er der god grund til at betragte et regnvandsbed som et supplement til haven / friarealet – både hvad angår frodighed, biodiversitet og ikke mindst skønhed.

Et regnvandsbed er med andre ord ikke blot et hul i jorden !  Det er en tilføjelse til vores haver, som skal udvikles og indarbejdes på stedet, så det bliver et plus på alle måder.

Inspirationsbilleder til en regnvandshave / regnvandsbed :

Regnvandsbede kan etableres i private haver, i parker, ved boligforeninger, ved virksomheder, langs veje – alle steder, hvor ekstreme vandmængder har brug for at blive ført uden om kloaksystemet og bringes til at nedsive lokalt.

Forsinkelsesbassiner kan kombineres med regnvandsbede, således at vandet først løber til et bassin med tæt bund og via et overløb løber videre til nedsivning i et bed. Der er uanede måder at forsinke og nedsive regnvand på.

 
Planter og Rum
Katrine Thuesen Landskabsarkitekt