En plejeplan skal tage højde for den udvikling, der er ønsket på stedet.
En plejeplan kan være enkel eller den kan være mere omfattende. Men fælles er, at den opstiller retningslinjer for hvordan pasningen af det grønne skal foregå og ikke mindst hvorfor. Det betyder, at man med en klar plejeplan kan sikre sig, at plantningerne udvikler sig på den måde man ønsker sig ! Samtidig får man et udmærket arbejdsredskab i planlægningen af selve arbejdet.
I en plejeplan kan der indbygges mindre renoveringsopgaver, således at det grønne gradvis kan fornys, uden at det behøver at blive alt for kostbart.

Fæstningsringen
Pleje- og Udviklingsplan for de kommunale parker 2002-2007
For Københavns Kommune, Vej & Park, har tegnestuen udarbejdet pleje- og udviklingsplaner for de historiske parker: Ørstedsparken, Østre Anlæg, Kastellet – udenværkerne og Christianshavns Vold.
Arbejdet foregik i samarbejde med en arbejdsgruppe fra Vej & Park og med Brugerrådet for Fæstningsringen.

Hensigten med disse plejeplaner er at opfylde det behov for fornyelse, som parkerne trænger til i en voksende og forandret storby samtidig med, at der næres stor respekt for disse historiske anlæg, der byder på så unik og righoldig en bynatur. Ikke nogen nem syntese, men ved hjælp af en tydelig tematisering af hver enkelt park, er parkernes eksisterende forskellighed blevet accentueret og de mange forskelligartede natur- og kulturoplevelser er fortsat mulige. Sammenhængen fra park til park – tydeliggørelsen  af parkringen – både konkret og bevidsthedsmæssigt har også været en vigtig del af projektet.

Temaerne i Fæstningsringen :

Ørstedsparken 
Den romantiske kulturhave   
  Østre anlæg
Den fuglevenlige bypark
 

Christianshavns Vold
Fæstningsværk med stort naturindhold

  Kastellet - udenværkerne
Fæstningshistorien
Logoerne for parkerne er lavet i samarbejde med Karin Wolff

Bagerst i rapporten er der foldeudkort af hver park. De er tegnet som ’rejste planer’ for at være letlæselige også for borgere, som ikke er vant til at læse kort.

Planerne er tegnet af Pernille Ploug.

 

Boligselskabet Baldersbo

For Boligselskabet Baldersbo har tegnestuen udført plejeplaner til 7 afdelinger.
De er udført i samarbejde med gårdmændene og indeholder en beskrivelse af pasningen, fotos af planterne, de korrekte plantenavne. Plejeplanerne indeholder en kalender for hele året, hvor arbejdsopgaverne er opført, således at plejepersonen har nemt ved at få overblik.

Eksempel fra plejeplanen i afd. 3 : klik på billede for at gøre det større

Planter og Rum
Katrine Thuesen Landskabsarkitekt