Hyllinge Kirkegård

Tegnestuen har i samarbejde med menighedsrådet i Hyllinge i 2013-14 udført en udviklings-
plan for Hyllinge Kirkegård ved Næstved. Planen indeholder bl.a. en løsning for indpasning af urnegravsteder i kistebegravelsesområder, en løsning for meget uregelmæssige forhække og en tilføjelse af flere trægrupper således, at kirkegården i løbet af få år vil fremstå væsentligt grønnere.

Den eksisterende fællesgrav ændres til en pigstensbelagt plads og buskbomplanterne rykkes sammen til en krum hæk bag den fælles mindesten. Paradisæbletræer tilføjes - og udgør et let tag over mindeplader i græs - og samtidig slører træerne for udsigten til naboens lade.

På vestsiden af kirkegården lige udenfor kirkegårdsmuren plantes en gruppe spidsløn.
Mellem kirkestien og kirkemuren plantes en trægruppe i det smalle trekantsområde (skrænten, der ikke indgår i markdriften). En trægruppe af store træer vil matche den store kirkebygning men uden at skjule den. Mange kirkebygninger i landet har trærækker omkring kirkegården, det er der ikke mulighed for her, men ved at indplante nogle trægrupper de steder hvor det lader sig gøre kan der opnås en lignende virkning - et samspil mellem store træer og store bygninger, en harmoni og god rumfornemmelse.

Igennem godt 15 år har jeg arbejdet sammen med kirkegårdskonsulent og landskabsarkitekt Susanne Guldager om mange større og mindre kirkegårdsprojekter.
Opgaverne har ofte været justeringer, små-omlægninger og reguleringer i forhold til nye gravskikke. Men også større omlægninger har vi projekteret for bl.a. Fåborg Kirkegård. På Store Magleby Kirkegård på Amager har vi udført en ny urnehave og en kirkegårdsudvidelse.

 

Store Magleby Kirkegård – kirkegårdsudvidelse

Udvidelsen er et selvstændigt kirkegårdsanlæg med mulighed for kiste- og urnebegravelser både i hækomkransede gravsteder og på den åbne græsflade. Det har været intensionen at skabe et grønt og frodigt kirkegårdsanlæg uden perlesten, med fine granitbelægninger og gravstedsrum med karakterfulde og varierede beplantninger.

Projektet blev udarbejdet  i samarbejde med Susanne Guldager, landskabsarkitekt mdl., plr. og anlagt af Anlægsgartnerfirma Anders Matthiesen aps i 2004.

 

Fåborg Kirkegård - omlægninger

Planter og Rum
Katrine Thuesen Landskabsarkitekt