Kendetegnende for friarealer ved etageboliger er, at de skal opfylde mange forskelligartede behov. Der er mange funktionelle krav – fx til renovation og til parkering af biler og cykler. Der er krav om frodighed, rekreativ og æstetisk værdi, legearealer m.v. samtidig med, at arealerne skal være nemme at passe.
De friarealer, der blev anlagt i 50’erne og 60’erne, blev projekteret ud fra nogle andre værdier, end dem vi værdsætter i dag. Der er derfor mange af de friarealer, der trænger til fornyelse – også fordi beplantningerne ofte er delvis udlevet.
Erfaring med denne type grønne områder har jeg både med at projektere nye friarealer, med at forny eksisterende arealer og også med at lave teoretiske undersøgelser af friarealernes kvalitet.

Boligselskabet Baldersbo
For boligselskabet Baldersbo har jeg udført landskabsarkitektarbejde siden 2005 – efterhånden i 14 afdelinger. Opgaverne har bestået i omlægning af friarealerne, nye bede, fornyelse af legepladser og tilstandsvurdering af beplantninger. Altid er opgaverne blevet løst i samarbejde med beboerrepræsentanter og gårdmænd.

Afdeling 14 – Eskebjerggård i Måløv
Boligerne i Måløv er bygget i 1974 og består af 5 boligblokke. Der er 429 lejligheder fordelt på 34 opgange.

Projektet omfattede renovering af plantebede, der var tilgroet med flerårigt ukrudt. De nye plantninger har til formål, dels at forenkle plejen, men også at fremstå enkle og smukke, med færre arter. Samtidig er det hensigten at forbedre vækstforholdene.

Afdeling 3 og 4 – Ballerup
Næsten alle bede i afdeling 3 er fornyet med frodig, blomstrende beplantning, der dækker jorden.
I afdeling 4 kun skrænten.

 


Afdeling 5 – Skovlunde
Gamle tunge og mørke fyrretræer er blevet afløst af trægrupper af sump-eg med buske, surbær eller rododendron under.

 

Afdeling 16 – Måløv
Her er det et par enkelte bede ud mod  vejen, der har fået ny beplantning.

 
Planter og Rum
Katrine Thuesen Landskabsarkitekt